lunedì 22 dicembre 2014

E "i Spitta" tu Khristù 2014Na meletisi tutto nùmero amo apa rizegrike.com
E " i Spitta" tu Agostu 2014Na meletisi olus us nùmeri  tis "Spitta" àmone sto topo-web rizegrike.com

lunedì 21 aprile 2014Aftè, ìcosi aplirìu, epèsane o professùri Salvatore Sicuro. 

Mea filo tis Grecìa, epolèmise panta j'es rìze-tti ce j'in zoì tu gricu, i glossa grica tu Salentu.

venerdì 18 aprile 2014

i Spitta tu aplirìu 2014: